Thị thực Gia đình và Đối tác

Liên hệ với chúng tôi

Nó dùng để làm gì?

Thị thực Gia đình dành cho những cá nhân muốn đưa cha mẹ hoặc con cái phụ thuộc của họ đến Úc. Những visa này cho phép cha mẹ đến gặp con cái của họ - những công dân Úc, cư trú vĩnh viễn, hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện, giúp thắt chặt mối quan hệ gia đình và cung cấp sự hỗ trợ qua các thế hệ. Tiếp đó, Thị thực Đối tác được thiết kế cho các cặp đôi đang trong một mối quan hệ chân thành và lâu dài muốn tái hợp ở Úc. Những visa này tạo cơ hội cho những cá nhân đủ điều kiện tái hợp và sống cùng nhau tại Úc, dù là vĩnh viễn hoặc tạm thời, tùy thuộc vào tình hình và loại visa mà họ nộp đơn.

Các đương đơn xin Thị thực Gia đình và Hôn thê có cơ hội sống, làm việc và học tập tại Úc, cũng như nộp đơn xin tiếp cận các phúc lợi xã hội và chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Úc chẳng hạn như Medicare. Khi thị thực này được cấp, cá nhân có thể đi du lịch đến và đi từ Úc bao nhiêu lần tùy nghi.

Tại VIET-UC, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc duy trì mối quan hệ hôn thê bền chặt và cảm xúc khi ở bên nhau. Chúng tôi cung cấp hướng dẫn chuyên môn và hỗ trợ tỉ mỉ để đảm bảo rằng đơn xin thị thực gia đình của bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu và được xử lý hiệu quả.

Những điều cần cân nhắc

Thời gian xử lý các thị thực Gia đình và Hôn thê tại Úc có thể thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố, bao gồm loại thị thực, tính đầy đủ của đơn, khối lượng đơn đang được xử lý và sự phức tạp của từng trường hợp.

Đội ngũ tận tâm của chúng tôi chuyên xử lý các loại thị thực Gia đình và Hôn thê khác nhau. Chúng tôi hiểu được sự phức tạp liên quan đến các đơn thị thực này và luôn làm việc tận tâm để đẩy nhanh thời gian xử lý, giảm thiểu mọi sự chậm trễ không cần thiết.

các Điều kiện và Yêu cầu Cơ bản

Để duy trì tính toàn vẹn của hệ thống nhập cư và đảm bảo bản chất thực sự của các mối quan hệ gia đình và hôn thê, nước Úc đã thiết lập các tiêu chí và điều kiện cụ thể cho các thị thực này.

Mặc dù sẽ có các yêu cầu khác nhau tùy thuộc vào loại thị thực, các yêu cầu này thường bao gồm:

  • Mối quan hệ chân thành với người bảo lãnh
  • Cung cấp năng lực tài chính
  • Tiêu chí độ tuổi
  • Yêu cầu về Sức khỏe và Nhân cách

Để nộp đơn xin Thị thực Gia đình và Đối tác, người bảo lãnh phải hoàn thành các trách nhiệm cụ thể trong suốt quá trình để chứng minh mối quan hệ chân thành và mạnh mẽ với người nộp đơn. Các trách nhiệm này bao gồm đáp ứng các yêu cầu tài trợ, cung cấp hỗ trợ tài chính cho người nộp đơn, cung cấp sự đảm bảo và cam kết với chính phủ Úc và tuân thủ các giới hạn tài trợ.

"Mở khóa thị thực Úc của bạn một cách dễ dàng và chuyên nghiệp."