Thị Thực Tị Nạn và Nhân Đạo

Liên hệ với chúng tôi

Nó dùng để làm gì?

Thị thực Tị nạn và Nhân đạo được thiết kế để cung cấp sự bảo vệ và hỗ trợ cho các cá nhân phải ra khỏi đất nước của họ do đàn áp, xung đột hoặc vi phạm nhân quyền. Những thị thực này được cấp cho những cá nhân đáp ứng các tiêu chí do chính phủ Úc đặt ra về tình trạng tị nạn hoặc những người cần hỗ trợ nhân đạo.

Thị thựcTtị nạn được cấp cho những cá nhân ở bên ngoài đất nước của họ và không thể hoặc không muốn trở về do nỗi sợ hãi có cơ sở về sự đàn áp dựa trên chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, quan điểm chính trị hoặc tư cách thành viên trong một nhóm xã hội cụ thể. Những thị thực này thường được cấp thông qua chương trình nhân đạo nước ngoài, có nghĩa là người nộp đơn cần phải nộp đơn từ bên ngoài nước Úc.

Thị thực Nhân đạo được cấp cho những cá nhân bị phân biệt đối xử đáng kể dẫn đến vi phạm nhân quyền thô bạo ở nước họ và cần hỗ trợ nhân đạo. Những loại thị thực này thường được cấp cho những cá nhân đã ở Úc và có thể chứng minh rằng họ đáp ứng đủ điều kiện. Thị thực nhân đạo cũng được cấp thông qua chương trình nhân đạo trong lãnh thổ.

Những điều cần cân nhắc

Tùy thuộc vào từng loại thị thực, có thể có những hạn chế và điều kiện có thể được đi kèm với thị thực được cấp. Các hạn chế và điều kiện có thể bao gồm các hạn chế công việc;  loại công việc bạn có thể tham gia và số giờ bạn có thể làm việc mỗi tuần, hạn chế học tập; giới hạn về loại hình và thời gian học, hạn chế đi lại, hạn chế đi lại quốc tế.

Đơn xin nước ngoài hoặc trong nước: Tùy thuộc vào loại thị thực, đương đơn có thể cần phải nộp đơn từ bên ngoài nước Úc (ngoài lãnh thổ) hoặc trong khi họ đã ở Úc (trong lãnh thổ).

các Điều kiện và Yêu cầu Cơ bản

Để đạt điều kiện cho đương đơn với bất kỳ thị thực nào trong loại thị thực Tị nạn và Nhân đạo, cá nhân phải cung cấp lý do thuyết phục rằng họ phải chịu sự đàn áp, xung đột hoặc vi phạm nhân quyền ở nước họ. Tất cả các đương đơn phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể khác nhau, tùy thuộc vào loại thị thực mà họ muốn nộp đơn.

Dưới đây là một số yêu cầu cần thiết được yêu cầu nhưng không giới hạn ở:

  • Nhu cầu Thuyết phục
  • Cung cấp năng lực tài chính
  • Có Giấy tờ tùy thân Hợp lệ
  • Yêu cầu về Sức khỏe và Nhân cách

Trong khi chờ kết quả của đơn xin thị thực, các cá nhân ở Úc có thể được cấp thị thực bắc cầu. Những thị thực này cho phép họ ở lại hợp pháp trong nước và tiếp cận một số dịch vụ và lợi ích nhất định

"Mở khóa thị thực Úc của bạn một cách dễ dàng và chuyên nghiệp."