Visa du học & đào tạo

Liên hệ với chúng tôi

Nó dùng để làm gì?

Thị thực Học tập và Đào tạo của Úc mở cửa cho sinh viên quốc tế và những người đang tìm kiếm các chương trình đào tạo chuyên sâu có cơ hội đến Úc và tham gia nhiều hoạt động giáo dục và đào tạo. Thị thực này giúp nâng cao vị thế của Úc như một điểm đến hàng đầu cho giáo dục và đào tạo chất lượng. Thị thực này cung cấp cơ hội cho sinh viên quốc tế được trải nghiệm hệ thống giáo dục hàng đầu của Úc, được biết đến trên toàn thế giới với tiêu chuẩn cao và chương trình giảng dạy tiên tiến

Thị thực Du học cung cấp cho sinh viên cơ hội để có được kiến thức, kỹ năng và trình độ có giá trị có thể đóng góp cho sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp của họ. Thị thực này cũng thúc đẩy trao đổi văn hóa, cung cấp cho sinh viên cơ hội tham gia với các cộng đồng đa dạng và xây dựng mạng lưới quốc tế.

Thị thực đào tạo cho phép các cá nhân nâng cao chuyên môn của họ và tiếp xúc với thực tiễn làm việc, phương pháp luận và tiêu chuẩn ngành của Úc. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao các kỹ năng và kiến thức, mang lại lợi ích cho cả cá nhân và lực lượng lao động Úc. Thị thực thúc đẩy sự hợp tác và trao đổi giữa các chuyên gia quốc tế và Úc, thúc đẩy sự đổi mới và tăng trưởng trong các lĩnh vực khác nhau.

Những điều cần cân nhắc

Mặc dù một số loại thị thực trong loại Visa Học tập và Đào tạo cho phép các quyền làm việc hạn chế, chẳng hạn như Thị thực Sinh viên (cho phép làm việc bán thời gian trong thời gian học), các thị thực khác có thể có các điều kiện chặt chẽ hơn hoặc có thể không cho phép bất kỳ công việc nào.

Bạn cần phải phải hiểu và tuân thủ các quyền làm việc liên quan đến loại thị thực cụ thể của bạn giấy cấp thị thực. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến hủy thị thực hoặc từ chối thị thực trong tương lai.

các Điều kiện và Yêu cầu Cơ bản

Để đủ điều kiện xin thị thực, bạn phải chứng minh ý định thực sự ở lại Úc tạm thời với mục đích học tập hoặc đào tạo. Yêu cầu này được gọi là tiêu chí Người nhập cảnh Tạm thời Thực tế (GTE), đánh giá động lực và cam kết trở về nước sau khi hoàn thành việc học hoặc đào tạo.

Các yêu cầu bổ sung để đủ điều kiện xin thị thực này bao gồm (nhưng không giới hạn ở):

  • Ghi danh vào một cơ sở giáo dục được công nhận ở Úc 
  • Cung cấp năng lực tài chính
  • Trình độ tiếng Anh
  • Yêu cầu về Sức khỏe và Nhân cách

Cần lưu ý rằng các tiêu chí và yêu cầu điều kiện cụ thể có thể khác nhau đối với từng loại thị thực trong loại Thị thực Học tập và Đào tạo.

"Mở khóa thị thực Úc của bạn một cách dễ dàng và chuyên nghiệp."