Thị Thực Làm Việc và Tay Nghề

Liên hệ với chúng tôi

Nó dùng để làm gì?

Nước Úc có một hệ thống nhập cư được thiết lập tốt, cung cấp các lựa chọn thị thực khác nhau cho các cá nhân có kỹ năng và trình độ cụ thể. Những thị thực này được thiết kế để giải quyết tình trạng thiếu kỹ năng trong thị trường lao động của nước Úc và thu hút các cá nhân tài năng từ khắp nơi trên thế giới. Các cá nhân có thể đóng góp chuyên môn của họ cho nền kinh tế Úc và tận hưởng những lợi ích của việc sống ở một quốc gia đa văn hóa và ổn định về kinh tế.

Với những thị thực này, bạn có thể làm việc tại Úc trong nghề nghiệp được chỉ định của bạn hoặc một lĩnh vực liên quan. Bạn sẽ có các quyền và sự bảo vệ giống như một công nhân Úc và có thể có quyền truy cập vào một số lợi ích xã hội cụ thể. Mặc dù, sự sẵn có và quyền lợi đối với các lợi ích xã hội có thể khác nhau tùy thuộc vào loại thị thực, tình trạng cư trú của người giữ thị thực và hoàn cảnh cá nhân của họ.

Trong một số trường hợp, tùy thuộc vào loại thị thực mà cá nhân nộp đơn, người nộp đơn có cơ hội để có thể nộp đơn xin Thường trú nhân và Quốc tịch Úc tại Úc. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là nó không phải là một kết quả được đảm bảo cho tất cả các ứng viên. Ngoài ra, bạn có thể đủ điều kiện để mang theo các thành viên gia đình đủ điều kiện trong đơn xin thị thực của bạn.

Những điều cần cân nhắc

Tính đủ điều kiện trong danh sách nghề nghiệp nói chung là cần thiết cho thị thực di cư có tay nghề vì nó xác định ngành nghề nào đang có nhu cầu ở Úc và đủ điều kiện cho loại thị thực cụ thể.

Nếu nghề nghiệp của bạn không được liệt kê trong danh sách nghề nghiệp liên quan đến một loại thị thực cụ thể, nó có thể ảnh hưởng đến khả năng đủ điều kiện của bạn để nộp đơn xin thị thực cụ thể đó. Tuy nhiên, nếu bạn có lời mời làm việc từ một nhà tuyển dụng Úc, họ có thể tài trợ cho bạn một thị thực trong một số trường hợp nhất định. Con đường này có thể cung cấp các lựa chọn ngay cả khi nghề nghiệp của bạn không có trong danh sách nghề nghiệp.

các Điều kiện và Yêu cầu Cơ bản

Để nộp đơn xin các thị thực này, điều quan trọng là phải hiểu các yêu cầu đủ điều kiện và đảm bảo rằng tất cả các tiêu chí được đáp ứng. Khi nộp đơn xin các thị thực này, điều quan trọng là phải hiểu kỹ rằng yêu cầu về tính đủ điều kiện có thể khác nhau đối với các loại thị thực khác nhau trong danh mục Thị thực Lao động và Kỹ năng.

Dưới đây là một số yếu tố đủ điều kiện bổ sung cần xem xét:

  • Trình độ tiếng Anh
  • Yêu cầu nghề nghiệp và kỹ năng
  • Tiêu chí độ tuổi
  • Yêu cầu về Sức khỏe và Nhân cách

Một số loại thị thực cụ thể ở Úc áp dụng một hệ thống dựa trên điểm để đánh giá tính đủ điều kiện của người nộp đơn. Theo hệ thống này, điểm được trao dựa trên các yếu tố khác nhau và việc đáp ứng ngưỡng điểm tối thiểu là rất quan trọng để nhận được lời mời nộp đơn xin các thị thực này.

"Mở khóa thị thực Úc của bạn một cách dễ dàng và chuyên nghiệp."